@smpedregosa nag stalk sa ko sa COB.. mas ganahan pa nako tanawun si Clary ug Simon than Jace..