ทากะบิชะ (TAKABISHA) ... เป็นเครื่องเล่นใหม่เปิดเมื่อ 16 ก.ค. สูง 43ม. และยาว 1000ม. #Google