ช่องเสียงที่ไบร์ทไม่เคยใช้มาก่อน เพราะมาก >///<  #Bright #AF9