Bezsonoff diu a marxa #ANC #LaJonquera q en 1 mes independència