Thanks for the #yakult my @jeremypatrickL. Yakult everyday, everyday okay. ☺