15.00 น. เมฆฝนกลุ่มใหญ่ กำลังพัดผ่านเข้าปกคลุมพื้นที่เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร