โอ๊ะ @iChattt กําลังจิ้ม @pookem มีสลิ่มด้วย  http://twitpic.com/aks1ro