Χθες, στην Πάντοβα. Όλη η πόλη, ένα τεράστιο πάρτι