etter 6års skolegang er det noe ved dette som føles feil #nystudent #immatrikulering