#qadr In de Masnawî van Rûmî kom ik een verhaal tegen dat zó voor mij is bestemd... 1/2