รับเหรียญ #Olympic2012 #LeeDaeHoon #Taekwondo #เอกฮุน #이대훈