At ito ay mapupunta sa mabubuting tao :) #clothesdonation #LPUManila