Kai #artbyme#KAI#theGazettE #Burst into A blaze @RUTHLESS_DEED @Fanchan_Urubeib @kzs_shou @Vampire_Riri