Hahahaha! Kahit nasa iisang bahay kami, ganito kami mag usap! #Tamad