Yung favorite kong statue namin ni #Bugs sa bahay! :)