#LoveStoryTour #AUSTIN@shawnchrys @elprezdela @SeanFalyon @RavenSorvino @Dramathaking @mynameisJabee @therealqlee