Orlando Magic now using Glen Davis to sell season ticket plans