Yung mga mata ko'ng laging mukhang bagong gising -.- #GalaMode