passar a casa els pares l'estiu sencer per recuperar coses com aquestes