คนรุ่นปู่นั่งคุยกัน เรื่องรักชาติ เรื่องสงครามแบ่งแยก เรื่องเกาหลีเหนือ-ใต้ เราแอบนั่งฟังหูผึ่ง