ندای دانشجویان

@GreenQuran

پیروزی از آن کسانی است که خود را باور میکنند و ایمان دارند که جنبش آزادیخواهانه مردمی، رهبران واقعی خود را خواهد زایید. زنده باد آزادی، پاینده ایران

Poster: #Khamenei, #Assad & #Ahmadinejad by #FSA #IranElection #Syria #Aleppo

Views 373

1485 days ago

Poster: #Khamenei, #Assad & #Ahmadinejad by #FSA #IranElection #Syria #Aleppo

0 Comments

Realtime comments disabled