Pati sa pag ayos ng buhok destiny pa rin sila pero.. See the hidden pattern? ;)) credits to Ms.Rose. #Rainymorning