Just a few more, papasukin na kami ng tubig baha. #FirstTimeEver