@igorrisani bellissimo Igor..#sapevatelo #EndBSL #weloveourpitbull