OBS! Packning av bilar 07:45-08:00 Gemensam avfärd 08:15 Etapp 3 Göteborg-Skövde