@GmaeLatonero walang nakakadaan. Maski bus. Pero mga 15-20 mins ago yon.