John: Cap, ngapain? | Stevie: Nggak ngapa-ngapain kok. Nyengir aje | John: Cabe tuh cabe | Stevie: Oh *korek gigi