potakte tong tuner na to wala namang nangyayari masisira na ung string #garageband