You have some nerve Elijah @Jc_Eli -___- trying to talk to me through tito Leo BB. #smh #arrogant