;>ไตรกีฬาญ..วิ่ง 2Km. ญี่ปุ่นอันดับ 39,จีน 40..ที่ 1-3ประเทศ/ตามลำดับ.. #SUI #USA #AUS #OLYMPIC2012