Ansaveh ng Japan-Japan pose natin @Famela13? At pareho pa tayo ng suot?! Sasabog?! Hahaha.