เบียร์ หรือ กาแฟ ขมไปนะ #leffe #brown #hobs #areegarden #bforekaopaansaa