Geen gezicht #afval bij de #haven toekomstig #zwerfvuil. #omrin #gemeente %terschelling