ลองกันดูซักตั้งหน่า ถึงแม้ผมจะไม่เคยเรียน ถป มาก็ตาม5555 #archi #chula