#ForePlayFridays @BlueLounge This Friday Aug 3rd @DJKNOCKOUTNYC @DJPRESSPLAYNJ @DJRICHSTYLEZ R.S.V.P Now!