ดูหน้าเฮียเย่! ถ้าเราเป็นแฟนคนนั้นนะ จะทำยิ่งกว่านี้อีก ฮ่าๆ