I'm editing this video i made haha.
dalawang laptop na gamit ko.
Nakakaeggcite the parts.  #messed