(37) แล้วก็ตอนถ่ายภาพ สังเกตมือซ้ายฮโยรินที่เหมือนพยายามไม่จับจียอน ไม่เหมือนมือขวาที่โอบดาจอง(?) ไว้อย่างใกล้ชิด (จบ)