(33) โดยฮวายองสนิทกับดาซม (ซิสตาร์) สล้วตอนถ่ายรูปในงายไอดอลฮวายองก็ถ่ายกับซิสตาร์และอินฟินิทแทนที่จะเป็นทีอาร่า