(31) โบรัมมาหักร่มฮวายอง (ในงานโอลิมปิคไอดอลเหมือนกันค่ะ)