(30) สมาชิกอินฟินิท(ซองจง) ชวนฮวายองคุยด้วยตอนโอลิมปิกไอดอล ในขณะที่สมาชิกทีอาราทิ้งฮวายองไว้แล้วไปที่อื่น