(29) สำหรับคิวริเหมือนไม่ได้ปฏิบัติกับฮวายองเหมือนคนอื่นๆ ~