(27) (จียอน) ชั้นจะอัพรูปตัวเองเพราะตอนโหวตความนิยมชั้นได้ที่ 1 ส่วนฮวายอง …. ได้ 0 คะแนน ฮวายองผู้น่าสงสาร คิคิ