(25) ตอนถ่ายรายการฮวายองกำลังอ่านหนังสือตากล้องเลยพูดว่า เหมือนว่าฮวายองจะชอบอ่านหนังสือนะเนี่ย