(23) สีหน้าที่ไม่สดใสของฮวายอง / ทั้งๆที่คนอื่นกำลังยิ้มแย้มแต่ฮโยมินกลับยืนหันหลังให้ฮวายอง