(18) โซยอนทิ้งเกี๊ยวของฮวายอง : ตอนทำกับข้าวแล้วต้มเกี๊ยว โซยองพูดว่าพอใส่ของฮวายองลงไปแล้วน้ำล้นเลยเอาของฮวายองทิ้ง