(16) [เมมเบอร์ที่ไม่ให้ที่นั่งฮวายอง] ดูจากรูปจะเห็นว่าแค่เอาเสื้อผ้าหลบก็นั่งได้แล้ว แต่กลับให้ฮวายองไปนั่งริมสุด