(10) แล้วฮโยยอง(5doll)ฝาแฝดฮวายอง ทวีตว่า “ฉันอีกคนหนึ่งทุกข์ทรมาน เจ็บปวดหัวใจจริงๆ ไม่ว่าใครว่ายังไงเธอต้องผ่านใปได้”