(8) แล้วฮวายองก็ออกมาทีวตว่า “ในบางครั้ง แค่ความตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอ ถึงจะต้องเจ็บกับเหตุการณ์นี้แต่ฉันก็เชื่อว่า