(7) แล้วโซยอนก็ทวีตหาโบรัมว่า ความตั้งใจ/มารยาท/ความเอาใจใส่ซึ่งแตกต่างกัน วันนี้พวกเราก็ไฟ้ต์ติ้ง ! ^^^^